Civil Információs Centrum Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Az Emberi Erőforrás Minisztériummal szakmai együttműködési megállapodás keretében Civil Információs Centrumot Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Hierotheosz Egyesület működteti 2016. január 1-étől, mely annak a munkának a visszaigazolása, melyet az Egyesület 2012 óta végez, egyben új kihívást és szervezetünk tevékenységének bővítését is jelenti ez a cím.

A Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Civil Információs Centrum működtetése során célunk, hogy az általunk nyújtott szolgáltatásokkal szakmai támogatást nyújtsunk a megye területén működő civil szervezetek működéséhez, segítve fenntartásukat, és elősegítve az állami támogatások felhasználását.

Egy ilyen nagy kiterjedésű és sok településből álló megyében kiemelt célunk, hogy a megye minden a civil életben tevékenykedő polgára számára egyaránt elérhető legyen ezen szolgáltatások köre és aktív részese tudjon lenni ennek a civil kapcsolati hálónak.

A Civil Információs Centrum ezen szakmai célok érdekében a következő szolgáltatásokat kívánja biztosítani a megyében működő civil szervezeteknek, számos a civileket leginkább érintő kérdésben tanácsadást biztosít (jogi, közhasznúsági, pályázati, társadalmi felelősségvállalással, forrásteremtési, pénzügyi, könyvviteli és adózási). Képzések, kistérségi szintű megjelenések (rendezvények, információs partnerségi napok) s,ervezése a közfeladatot ellátó civil szolgáltatókkal való együttműködés, a vállalkozói, civil és közszféra közötti párbeszédet erősítő programok működtetése, civil érdekvédelmi fórumok szervezése, mind a civil szektor fejlesztését, a kapcsolati háló és a széles körű partnerségek erősödését szolgálja.

Kiemelt feladatunk a megye földrajzi és kulturális sajátosságai alapján is a magyar-külhoni magyar partnerségi civil kapcsolatok erősítése, a határ két oldalán tevékenykedő civil szervezetek közötti hatékony kapcsolati kiépítése.

A Civil Információs Centrum által végzett tanácsadások, képzések, rendezvények szervezésében és megtartásában több, mint 100 önkéntes működik közre, akik szerepe kiemelkedő a helyi kapcsolattartásban és a helyi események szervezésében.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a Civil Információs Centrum szolgáltatások a megye minden járásában, településén elérhetőek legyenek, ezért a nyíregyházi központi irodánk mellett kiemelten fontos számunkra a járásszékhelyeken és kistelepüléseken való jelenlét, ügyeleti jelleggel irodát működtetünk  Nyírbátorban és Fehérgyarmaton, illetve közfoglalkoztatottaink és partnerszervezeteink által jelen vagyunk a megye településeinek jelentős részén.

Ezzel összhangban 2017 tavasza óta Egyesületünk működteti a megyei kulturális közfoglalkoztatás programot melynek keretében 200 fő közfoglalkoztatott kapcsolódhatott be a megyei-helyi civil szervezetek életébe, segíti a közösségi programok szervezését. Ez a program a CIC tevékenyésg társadalmasításában is új dimenziókat nyitott meg.

Irodánkban alapvető irodatechnikai és tájékoztató szolgáltatásokat is biztosítunk a civilek számára.

Honlapunk és rendszeresen megjelenő hírlevelünk tartalmazza a civil szektor számára legfontosabb információkat valamint a megyei civil szektor életéről szóló legfontosabb híreket.

 

Háromhatár menti megyeként kiemelten fontosnak tartjuk a határon átívelő magyar – magyar civil együttműködés megerősítését, működtetését, számos határon átívelő civil együttműködési projekt létrehozásában vettünk részt az elmúlt években és ebből kiindulva ezt sikerült egy újabb – tágabb dimenzióba helyezni és továbblépni.

2015 óta fokozatosana Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei CIC kezdeményezésére és helyi partnereink részvételével létrejött a  külhoni CIC partneri és irodahálózatunk, amely 2018. január 1-ével 7 erdélyi helyszínből, 1 kárpátaljai helyszínből és 1 felvidéki helyszínből áll, ezek a helyszínek a következők:

 

-          Beregszász

-          Kassa megye

-          Kolozsvár

-          Csíkszereda

-          Marosvásárhely

-          Székelyudvarhely,

-           Sepsiszentgyörgy

-           Szatmárnémeti

-          Nagyvárad

 

Célunk ezáltal, hogy a külhonban működő magyar civil szervezetekhez még közelebb vigyük a segítséget, az információt.

Ennek az ügynek egy külön online felületet is létrehoztunk a www.kulhonicic.hu honlapot 

Elérhetőségeink:
cím: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9.  VIII. emelet 2. sz. iroda
Telefon szám: 42/311-324
e-mail cím: sz.sz.b.m.cic@gmail.co