Képzéseket szervezett a Civil Információs Centrum

A képzés tervezésénél és szervezésénél az volt a célunk, hogy olyan témákat válasszunk, amelyek megismerésével a civil szervezetek hasznos információkhoz juthatnak. Elsősorban kistelepülésen működő civil szervezetek számára hoztuk létre a képzést, így az ezekben dolgozó emberek számára lehetővé téve a közösségi munka alapjainak elsajátítását, bátorítva ezzel a helyben való, saját elhatározáson és döntéseken alapuló cselekvést.

A képzés Nyírbátorban ás Fehérgyarmaton került megrendezésre, mindkét eseményen 40-40 fő vett részt. Azt szerettük volna elérni, hogy a részvevők valós ismereteket tudjanak elsajátítani, amelyek segítségével elméleti ismereteiket bővíthetik a közösségfejlesztés alapjairól, alapelveiről, jelentőségéről és pozitív hatásáról, az egyén közösség és társadalmi szintű hasznáról. A képzés során elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítottak el a résztvevők, a közösség fejlesztés folyamatáról, és az alkalmazható módszerekről. Elméleti és gyakorlati ismereteket szereztek a különböző korosztályokban megvalósítható közösségfejlesztés hasonlóságairól és különbségeiről, valamint a kisközösségek és a településszintű fejlesztések lehetőségeiről. Alapszintű ismereteket kapnak a csoportvezetésről és az alkalmazható közösségfejlesztő játékokról. Az előadások során tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket szerezhettek, valamint fejleszthették empatikus, kapcsolatteremtő és segítő képességeiket. Kiemelt figyelmet fordítottunk a civil pályázati rendszerek ismertetésére, a NEA pályázatok bemutatására és az Eper rendszer felületének és használatának részletes bemutatására, melyen keresztül benyújtható a Nemzeti Együttműködési Alap által meghirdetett működési- és szakmai támogatásra való igény, így a részvevőknek alkalmuk nyílt felhasználói szintű ismeretek elsajátítására.

 

Az előadások jó hangulatban teltek el, a résztvevők aktívak és kommunikatívak voltak a képzés során. Kijelenthetjük, hogy képzésünk elérte célját, mivel a résztvevők az alábbi fejlődést mutatták:

A megértés szintjén ismereteket szereztek az ifjúsági önszerveződés, helyi cselekvés lehetőségeiről, hazai példáiról a korosztály motiválásáról, aktivizálásáról, az ifjúságsegítés szervezeteiről itthon és külföldön.

Készség szinten megtanulták elemezni a helyi problémákat megoldási alternatívákat felállítani, helyi cselekvési tervet készíteni, megtalálni cselekvéshez szükséges partnereket, megszervezni a nyilvánosság fórumait.

Alkalmazás szintjén képessé váltak kapcsolatokat teremteni az egymásközti együttműködést segíteni a szervezet külső kapcsolati hálóját bővíteni.

Felhasználói szinten megismerték a NAE pályázatokat, illetve az EPER rendszer felületét, ezzel együtt informatikai ismereteket is sikerült a résztvevőknek elsajátítani.

 

 

A képzés végeztével, minden résztvevő kapott egy névre szóló emléklapot, amely igazolja, hogy sikeresen végezték el képzésünket. 

Dátum: 
szerda, június 22, 2016