SAJTÓKÖZLEMÉNY-PROJEKT ZÁRÁSRÓL

 

2014 | 12 | 19.

Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány

 

Sajtóközlemény

A Civil Információs centrum Működésére nyert pályázatot valósított meg a kelet-magyarországi fiatalokért alapítvány Szabolcs – Szatmár – Bereg megyében.

A Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány a megyebeli civil szervezetek partnerségi együttműködését erősíti  „ A partnerség erősítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében”  c. ÁROP 1.1.14-2012-2012-0020 pályázat megvalósításával, amely az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.  A program elsődleges célja egy együttműködő, aktív megyei civilszféra létrehozása volt, mindezt olyan szolgáltatások nyújtásával kívántuk elérni a projekt ideje alatt, melyekkel a civil szervezetek képessé váltak reagálni az őket körülvevő kihívásokra, a jogszabályi és társadalmi környezetben bekövetkezett változásokra .

A pályázat megvalósítása során a célunk a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése volt. A kitűzött célokat partnerségi információs napok, kistérségi megjelenések, tanácsadások, képzések és egyéb szolgáltatások keretében biztosítottuk a megye civil szervezetei részére. Legfőbb feladatunknak tekintettük többek között, hogy folyamatos információszolgáltatást, információáramlást biztosítsunk.

A szakmai tanácsadási rendszerünk keretében közreműködtünk a civil szervezetek adminisztratív jellegű kötelezettségeinek teljesítésében, illetve hátrányos helyzetű megyeként kiemelt jelentőségű volt tevékenységünkben a pályázati tanácsadás, a társadalmi projektek sikeres menedzselésének elősegítése, mint horizontális cél minden tevékenységünket érintette, hisz ez a megye felzárkózását segíti elő, amely közös társadalmi cél.   Az Emberi Erőforrás Minisztérium szakmai partnereként végezve a feladatot nagyon fontosnak tartjuk az állam és a civil szektor közötti híd szerepet, ennek szellemében igyekeztünk elősegíteni , a civil szféra, az önkormányzati és  közigazgatási szféra, valamint  a vállalkozói szféra közötti együttműködést, ezáltal erősítve a szereplők közötti bizalmi viszonyt és megteremtve a hálózatos gondolkodás, az együttműködés alapjait.

A pályázat eredményeként hetente tartottunk jogi, közhasznúsági tanácsadást, pénzügyi, könyvviteli és adózási tanácsadást, pályázati tanácsadást, társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos tanácsadást, forrásteremtési tanácsadást, számítógép-kezelési és informatikai tanácsadást, mely lehetővé tette hogy a civil szervezetek a mindennapi problémáikra konkrét és az adott szervezetet érintő segítséget kapjanak. A megyében az elmúlt két év alatt kb. 150 db. Partnerség Információs Napot és kistérségben való megjelenést szervezetünk, ezzel a nagy rendezvényszámmal is az volt a célunk, hogy egy olyan civil szervezetek munkáját segítő központot hozzunk létre, mely jelen van az emberek között, minden járásban három havonta jelen voltunk és a programhoz csatlakozó önkéntesek által ez a jelenlét mindennapos aktív kapcsolattá fejlődött.

Ügyfél adatbázisunk folyamatosan frissült és elkészült az önkormányzati civil referensek adatbázisa, valamint a határ menti térségek (Szatmár, Kárpátalja) civil szervezeteinek adatbázisa is, mely honlapunkon elérhető.

Több a közigazgatás civil szférát érintő aktualitásaival kapcsolatos ingyenes képzéseket szerveztünk, melyekkel célunk, hogy a megyei civil szektor vezetői és önkéntesei a civil szektorral kapcsolatos releváns jogi – gazdasági – társadalomtudományi  tudásanyag birtokában tudják végezni mindennapi feladataikat, mely pozitív hatással lehet az adott szervezet társadalmi tevékenységére.

Három határ menti megyében tevékenykedő Civil Információs Centrumként működésünk során kiemelten fontos volt számunkra a határ túli magyar civil szervezetekkel való kapcsolat erősítése kiemelten a határ mentén lévő térségek (Szatmár, Szilágy, Kassa és Kárpátalja megyék) valamint a testvérmegyék (Hargita, Beszterce-Naszód megye) civil szervezeteivel, erősítve az ilyen jellegű partnerségeket elősegítve közös projektek kialakítását.

Reméljük, hogy sikerült, hogy egy partnerségen alapuló, szakmailag megalapozott tudással rendelkező,  megoldásokra nyitottabb és a közösségekért aktívan tevékenykedő civil társadalom kialakításában közreműködnünk.

A projekt e hónap végével véget ér, de a fenntartási időszakban is elő kívánjuk segíteni a civil szervezetek tevékenységét és valljuk, hogy a jövőben is szükség van olyan hálózatos tevékenységre, amelynek célja a társadalmi szereplők tevékenységének megerősítése és a társadalom szereplői közötti bizalom erősítése.

Projekt megnevezése: „ A partnerség erősítése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében”

Támogatás összege: 35.000.000 Ft.

A projekt azonosítószáma: ÁROP 1.1.1.4-2012-2012-0020

Kedvezményezett: Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány

Projektidőszak: 2012.07.01-2014.12.31