Hírek

Jogi-, közhasznúsági- tanácsadások májusi időpontja

Tisztelt Civil Partnereink!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jogi-, közhasznúsági-tanácsadások májusi időpontjai: 

 

2018. május 18 - péntek 8.00 - 14.00 (6 óra)

2018. május 28. hétfő 8.00 - 14.00 (6 óra) 

 

Tanácsadó: Dr.Teschmayer Gábor ügyvéd

Értesítés 2017. évi pályázatok elszámolás határidejének változásáról

Tisztelt Civil Szervezetek!

 

Értesítjük Önöket, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő a Nemzeti Együttműködési Alap 2017. évi pályázati kiírásaihoz kapcsolódó elszámolási határidtő  2018. április 30-ról 2018. május 7-igmeghosszabbította.

 

A pályázókat az EPER-ben hír formájában és a Civil Információs Portálon is értesítették erről.

 

Üdvözlettel,

 

Felhívás az általános adatvédelmi rendelettel összefüggésben

2018. május 25-étől alkalmazandó az Európai Unió területén, így Magyarországon is, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.

 

A rendelet angol rövidített neve: GDPR (General Data Protection Regulation), azaz általános adatvédelmi rendelet.

 

Civil Információs Centrum feladatainak egyeztetése

A Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Civil Információs Centrum előtt álló feladatokról, a civileket érintő kérdésekről és a külhoni Civil Információs Centrum irodák tevékenységéről, a magyar-magyar civil kapcsolatokról egyeztettünk dr. Kecskés Péterrel az EMMI főosztályvezetőjével. 

NEA INFORMÁCIÓS NAPOT TARTOTTUNK IBRÁNYBAN

A Hierotheosz Egyesület által működtetett Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Civil Információs Centrum NEA információs fórumot szervezett Ibrányban. Az eseményen köszöntőt mondott Dr. Vinnai Győző, országgyűlési képviselő.
A Nemzeti Együttműködési Alap 2018. évi várható pályázati lehetőségeiről tartott tájékoztatót Kiss András, operatív igazgató.

Meghívó- Információs Partnerségi Nap Ibrányban

Meghívó

 

A Hierotheosz Egyesület által működtetett Civil Információs Centrum a CIC- 18 projekt keretében Információs Partnerségi Napot szervez Ibrányban.

 

Köszöntőt mond:

-          Dr. Vinnai Győző, országgyűlési képviselő

 

NEA Információs Napot tartottunk Nyírbogáton

A Hierotheosz Egyesület által működtetett Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Civil Információs Centrum NEA információs fórumot szervezett Nyírbogáton. Az eseményen köszöntőt mondott Dr. Simon Miklós, országgyűlési képviselő.
A Nemzeti Együttműködési Alap 2018. évi várható pályázati lehetőségeiről tartott tájékoztatót Kiss András, operatív igazgató.

Nemzeti Együttműködési Alap Tájékoztató napok

Tájékoztató napok a Nemzeti Együttműködési Alap 2018. évi működési és szakmai pályázati kiírásaival kapcsolatban
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztató napokat szervez a Nemzeti Együttműködési Alap „Civil szervezetek működési célú támogatása 2018.”, és a Nemzeti Együttműködési Alap „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2018.” című pályázati kiírásaival kapcsolatban.

A TE SZEDD! önkéntes akcióhoz csatlakoztunk Dögén

A Hierotheosz Egyesület a teremtett világ védelmében az „Itthon, Fiatalon: Ifjúság, Önkéntesség, Közösség- Ifjúsági programok Szabolcs- Szatmár- Bereg megyében - EFOP- 1.2.2-15-2016-00064” projekt keretében, a megye több pontján csatlakozott a Te szedd! országos szemétszedési akcióhoz, többek között Dögén is.

2017. szeptember 15-én megtisztításra került a Rétközi tó környéke.

 

Mindenkinek közös célja, hogy lehetőséget biztosítsunk szűkebb-tágabb környezetünk megtisztítására.

Oldalak