Partnerségi Információs Napok szervezése

Olyan rendezvények szervezése, melyek elősegítik a civilszektorban történő információáramlást, a helyi szintű együttműködések erősítését az önkormányzati, a civil szféra, a közszféra és a vállalkozói szféra együttműködését. A Civil Információs Centrum és a civil szektor szereplői között stratégiai partnerség erősödését.

A Partnerségi Információs Napok keretében kívánjuk elősegíteni az egy szektorban tevékenykedő civil szervezetek közötti információ- és tapasztalatcserét.

Ezen rendezvények elősegítik a civil szektor megújítását, fejlesztését és a szolgáltatások megújítását, újszerű kezdeményezések megvalósulását, a nyitottság, a hatékonyság, a versenyszellem és az innováció terjedését.