Az Állami Számvevőszék javaslata: Önteszt a civil szervezetek gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséhez
2023. 09. 13.

Tisztelt Civil Szervezetek! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy lehetőségük van gazdálkodásuk törvényességének ellenőrzésére egy önteszt segítségével.

Alább olvasható még több információ az önteszttel kapcsolatban:

 

Tájékoztatom, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) tanácsadói tevékenysége részeként a civil szervezetek támogatása céljából önkéntesen kitölthető tesztet tett közzé a honlapján, amelynek tanulmányozásával, kitöltésével a civil szervezetek értékelhetik saját működésüket. Az ÁSZ az önteszttel az alapítványok és egyesületek jogszabályi előírásoknak megfelelő működését kívánja támogatni.

Az önteszt célja továbbá annak támogatása, hogy a civil szervezetek ellenőrizni tudják működésük és gazdálkodásuk szabályszerűségét. Az ÁSZ-nak törvényben előírt ellenőrzési feladata az államháztartásból származó források felhasználásának ellenőrzése. Ennek keretében ellenőrzi az államháztartásból nyújtott támogatás vagy az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználását az egyesületeknél és az alapítványoknál. Amennyiben a kedvezményezett szervezet az államháztartásból támogatásban (ide nem értve a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése alapján történő átutalását) vagy ingyenes vagyonjuttatásban részesül, gazdálkodási tevékenységének egésze ellenőrizhető. A civil szervezetek felelős vezetői nemcsak a szervezeti és gazdálkodási kereteket meghatározó jogszabályi kötelezettségnek kell, hogy eleget tegyenek, hanem olyan felelős magatartást kell tanúsítaniuk, amellyel a közpénzekkel való átlátható, elszámoltatható, valamint cél szerinti felelős gazdálkodás követelményeinek is megfelelnek.

Az önteszt a létesítő okirattal, a beszámolási kötelezettséggel, a számviteli politikával, egyes szabályzatokkal, a könyvvizsgálattal, a közhasznú jogállással, valamint a külső ellenőrzésekkel kapcsolatban tartalmaz kérdéseket.

Az önteszt elérhető az ÁSZ honlapján: https://www.asz.hu/ontesztek. Használata önkéntes, a kitöltő saját felhasználására készült, így azt kitöltve megküldeni nem kell, a kérdésekre adott válaszokat az ÁSZ nem látja. Az önteszt kitöltése anonim, a rendszer nem gyűjt és nem tárol adatokat.

A kérdéseinket, különösen az adott terület részletező kérdéseit úgy állítottuk össze, hogy abból a civil szervezet az alkalmazott gyakorlatot (pl. egy-egy szabályozás tartalmát) is le tudja ellenőrizni, illetve jó gyakorlathoz iránymutatást kapjon. A szabályozásokra vonatkozó kérdéseknél kiemelten fontos figyelembe venni a civil szervezet sajátosságait. Egy - egy szabályzat vonatkozásában megjelenítettünk több, a számviteli törvényből levezethető területet, azonban annak eldöntése, hogy ez nem releváns az adott civil szervezet szempontjából, vagy ez idáig nem szabályozott területre mutat rá, az az adott civil szervezet sajátosságaitól függ, mérlegelése és eldöntése a kitöltő feladata. Az összegző eredménye ennek függvényében fogja felhívni a figyelmet azokra a területekre, ahol javításra, pontosításra van szükség. A kitöltés során fontos figyelembe venni, hogy az önteszt a civil szervezetre a működés jellegéből, sajátosságából fakadó körülményeket, a működés részletszabályait (erre példa a teljesség igénye nélkül: a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény) nem kezeli.  Az önteszt kitöltése bármikor megszakítható. A teszt fő kérdések és részletező kérdések mentén épül fel. Lehetőség van a részletező kérdések átugrására, és a következő témakör megválaszolására. Ugyanakkor felhívjuk figyelmet, hogy akkor nyerhető teljesebb kép a szabályszerű működésről, ha a részletező kérdések is megválaszolásra kerülnek. Az aktuális teljeskörűséget, a kitöltöttség állapotát az "Összegző" felület diagramja szemlélteti, ahol a témakörönként adott válaszok arányait láthatja. A kitöltést a jogszabályi hely, illetve szöveges magyarázat is támogatja.

 

Az ÁSZ az önteszttel az alapítványok és egyesületek jogszabályi előírásoknak megfelelő működését kívánja támogatni. Az önteszt kitöltése anonim, a rendszer nem gyűjt és nem tárol adatokat.

 

Köszönjük szépen, aki a teszt kitöltésével hozzájárul munkánkhoz!

 

Tisztelettel,

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ