Gyopáros Alpár kormánybiztos úr tájékoztatója a Falusi Civil Alapról
2020. 03. 19.

Kedves Érdeklődő!

 

Magyarország Kormánya eltökélt a magyar falvakban élők életminőségének javítása, így ezzel összefüggésben kistelepüléseink fejlesztése iránt. Ezen célkitűzések elérése érdekében 2019-ben indult útjára a Magyar Falu Program.

A Program Magyarország lakosságának egyharmadát közvetlenül érinti, és legfontosabb célkitűzése az 5000 lélekszám alatti települések népességmegtartó erejének növelése, a kistelepülési életforma népszerűsítése, és a vidéki lakhatási feltételek erősítése. A Magyar Falu Program egyedülálló, célzott kormányzati támogatást biztosít falvainknak és legkisebb városainknak.

A Program eredményeinek köszönhetően felgyorsul a kistelepülések hátrányainak enyhítése, így az alapvető szükségletek kielégítését segítő (köz)szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, illetve az olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik falvainkat a helyben élők, valamint a falvakba letelepedni szándékozók számára. Meggyőződésünk, hogy a falvainkkal együtt elérjük, hogy a falvak és nagyvárosok közötti választás ne életminőség és életminőség, hanem életstílus és életstílus közötti választássá váljon.

A Magyar Falu Program a pályázatokon keresztül megvalósuló támogatási rendszerrel, a mellékúthálózat fejlesztésével és a „falusi CSOK” bevezetésével, valamint 2020-tól egy új elemmel, a Falusi Civil Alappal segíti a kistelepüléseken élők életkörülményeinek folyamatos javítását.

A 2020. évi Magyar Falu Program új alprogramja, a civil közösségek tevékenységének és működési feltételeinek támogatása a megfelelő helyi beágyazottsággal bíró, kistelepüléseken működő (ott székhellyel rendelkező), értékteremtő szervezetek segítését célozza 5 milliárd forint összegben.

A Falusi Civil Alap pályázatait a Miniszterelnökség írja ki, a támogatás lebonyolításával összefüggő feladatok ellátásában a civil szervezetek által már jól ismert Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vesz részt.

A jogosult civil szervezetek ingatlanfejlesztési, gépjárműbeszerzési, eszközbeszerzési, vagy programszervezési feladataik valamelyikének támogatására nyújthatnak be pályázati igényt 2020. tavaszán.

Reményeim szerint, hasonlóan a Magyar Falu Program 2019. évi pályázati eredményeihez - melyben a pályázó több ezer hazai, kistelepülési önkormányzat és egyházközség közel 86 százaléka nyert támogatást valamely helyben fontos fejlesztése végrehajtására, – minél több falusi és kisvárosi civil szervezet csatlakozik a Magyar Falu Program nyerteseinek táborához.

Mindehhez kívánok sok sikert, munkájához pedig jó egészséget!

Gyopáros Alpár

modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos