Tájékoztató a számviteli beszámoló kiegészítés mellékletéről és a KSH adatszolgáltatással kapcsolatosan
2020. 05. 29.

Tisztelt Civil Szervezetek!

A Miniszterelnökség tájékoztatása alapján az elmúlt napokban számos megkeresés érkezett hozzánk, amelyek a civil szervezeteknek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) szerinti – éves – beszámoló kiegészítő mellékletével, illetve a KSH adatszolgáltatással kapcsolatosak.

 Ezek vonatkozásában az alábbiakra hívjuk fel a figyelmeteket:

  1. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2020. január 1-jei hatállyal módosítások léptek életbe, amelyek a civil szervezetek éves beszámoló készítési gyakorlatát nagyban érintik, megváltoztathatják. Ezek a módosítások többek között az egyszerűsített éves beszámolót készítő – kettős könyvvitelt vezető – civil szervezetek számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletére vonatkoznak /Korm. rendelet 7. § (6) bekezdés/ és a hatályba lépés miatt a 2019. évi beszámolók elkészítésénél már alkalmazni is kell azokat.

 

Fontos hangsúlyozni, hogy a Számviteli törvény szerinti kiegészítő melléklet nem azonos a Civil törvény (2011. évi CXXV. törvény) alapján kötelező kiegészítő melléklettel! (korábban az ún. egyéb szervezetekre – így a civil szervezetekre – nézve a Számviteli törvény szerinti kiegészítő melléklet nem volt része az egyszerűsített éves beszámolónak, hanem elég volt a Civil törvény szerinti kiegészítő melléklet elkészítése). A Számviteli törvény szerinti kiegészítő melléklet nem része a Pk-542 jelű beszámoló űrlapnak, hanem azt külön dokumentumként kell csatolni a beszámoló űrlaphoz.

       A Számviteli törvény III. fejezete, azon belül is különösen a 88.- 94/A. §-ok tartalmazzák a törvény szerinti kiegészítő melléklet tartalmát.

 

A Korm. rendelet a fentieken túl még tartalmaz más olyan rendelkezéseket is, amelyek érintik a civil szervezeteket, pl.:

-          a könyvvezetés és a beszámoló elkészítésének módjától függetlenül, minden szervezet, amelynek az éves bevétele megelőző két üzleti év átlagában, ennek hiányában az adott üzleti évben várhatóan meghaladja a 10 millió forintot köteles mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkező természetes személyt, vagy olyan számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot megbízni, amelynek tagja, alkalmazottja mérlegképes könyvelői képesítéssel és engedéllyel rendelkezik. /Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés/

-          valamennyi szervezet számára kötelező a könyvvizsgálat, amelynek éves bevétele eléri a 300 millió forintot. /Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés/

  

 

  1. A civil szervezetek KSH szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítési határideje idén: 2020. június 10. Az „OSAP 1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről” kérdőívei (mintavételes adatgyűjtés miatt két kérdőív) és a kitöltési útmutatók az alábbi linken érhetőek el : http://www.ksh.hu/nyomtatvanyok

A KSH-tól kapott tájékoztatás szerint a statisztikai jelentésben a civil szervezet pénzügyi adataira vonatkozóan, – amennyiben nincs elfogadott jogszabály szerinti (éves) beszámoló – kellő körültekintéssel megbecsült adatok feltüntetését kérik.

 

Kérjük, hogy amennyiben kérdése van, úgy keresse a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Információs Centrumot az alábbi elérhetőségek egyikén:

Előzetesen egyeztetett időpontban személyesen: Hierotheosz Egyesület, Mártírok tere 9. 8/2.

Telefonon: 06-42/311-324

Email-en: sz.sz.b.m.cic@gmail.com

Online tanácsadás: http://szabolcs-cic.hu/oldal/20/online-tanacsadas

 

 

Üdvözlettel:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Információs Centrum