Tájékoztató számviteli beszámoló határidejének meghosszabbításáról 2020. szeptember 30-ig
2020. 04. 22.

Tisztelt Civil Szervezeti Vezetők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai naptól hatályos a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)

 

Ezen a linken meg tudják nézni a jogszabályt: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2000140.KOR

 

Korm. rendelet 2. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

 

  1. Beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítés

 

  1. § (1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra (ideértve a törvény felhatalmazása alapján kiadott sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek szerinti beszámolókat is) vonatkozó beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők- amennyiben azok e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30. között esedékesek - 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodnak, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani.

 

Az alábbiakban közöljük Dr. Teschmayer Gábor Ügyvéd Úr részletes tájékoztatóját:

https://drive.google.com/file/d/1UTP9kk66rl8YSRr3g5hw1ReTSTE78WGV/view?usp=sharing

 

 

Amennyiben bármilyen kérdésük van a fentiekkel kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken

 

irodán:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Információs Centrum:

email: sz.sz.b.m.cic@gmail.com

tel.:42/311-324

 

és a jogi tanácsadást biztosító ügyvéd is áll rendelkezésükre:

Dr. Teschmayer Gábor ügyvéd:

email: drteschmayer.gabor@gmail.com

 

 

 

Tisztelettel,

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Információs Centrum