Kékcse Kulturális Jövőjéért Oktatási Alapítvány

Kékcse Kulturális Jövőjéért Oktatási Alapítvány

- Az Alapító meggyőződése, hogy a magyar társadalomnak feladata és az eljövendő nemzedéknek érdeke a tehetséges, ám rászoruló gyerekek tanulásának megfelelő támogatása. - Az alapítvány célja a tehetséges diákok felkutatása, ide értve azokat is, akik tanáraik, szüleik vagy saját maguk jelentkezése alapján kerülnek az alapítvány látókörébe. - A megismert diákok képességeinek fejlesztése, életük segítése a rendelkezésre álló eszközökkel, ideértve az anyagi segítségnyújtást is. - Ennek érdekében hozta létre az alapító a Kékcsei Arany János Általános Iskola (továbbiakban Iskola) tanulói számára az alábbi alapítványt. - Az alapítvány céljai és feladatai teljesítése érdekében kész együttműködni minden olyan szervezettel, közösséggel és személlyel, amelyek a közölt cél érdekében anyagi támogatást nyújtanak.

oktatási tevékenység (pl. gyermek- és felnőttoktatás, ismeretterjesztés)