Magunkról

Hierotheosz Egyesület

A Hierotheosz Egyesület 2011. szeptember 21-én alakult Máriapócson. Húsz évvel a rendszerváltás után a Máriapócson összegyűlt görögkatolikusok úgy gondolták szükség van egy olyan közösségre, amely a kárpát-medencei társadalmi életben képes megjeleníteni a görögkatolikus közösség üzenetét, értékeit, és így revitalizálni azt a görögkatolikus közéletiséget, mely a kommunizmus előtti időszakban jellemző volt Egyházunkra.

Ebben a munkánkban pártfogását kértük és az Egyesület névadójává választottuk, a X-XI. század fordulóján élt Szent Hierotheosz atyát, aki Türkia metropolitájaként az első hittérítő volt a magyarok között a Kárpát-medencében. Szent Hierotheosz metropolita missziós lelkülete, buzgósága a hitben és a kultúra iránti szeretete a XXI. század embere számára is példa lehet.

Valljuk, a nyugati rítusú katolikus közösség és a keleti rítusú keresztény közösségek jelenléte a magyar társadalomban még az államalapítást megelőző időkre vezethető vissza, Hierotheosz püspök munkássága és az Árpád-házi királyok alatt Magyarországon élő keleti szertartású szerzetesek munkássága hozzájárult a magyar államiság, keresztény kultúra, és jogrend kialakulásához, ezt a tradíciót mérföldkőnek tartjuk és ápolását felvállaljuk. Kiemelten fontosnak tartjuk ebből az örökségből kiindulva a keresztény egység folyamatának támogatását, a keleti és nyugati keresztény közösség közötti híd szerepet is betöltve.

A Hierotheosz Egyesület célja a társadalom életében megjeleníteni a Magyar Görögkatolikus Egyház társadalmi tanítását a Kárpát-medencében, továbbá hasonló empátiával kívánunk fordulni a közép – európai görögkatolikus közösségek problémáihoz, sajátságos helyzetéhez, célunk a velük való minél szélesebb körű kapcsolatépítés.

 Az Egyesület küldetését a Keleti Kódex CCEO 1990. XI. cím 401. kánonjával összhangban végzi, „a világiak feladata elsősorban hogy saját hivatásuk alapján a világi dolgokat intézve és Isten szándéka szerint irányítva, Isten országát keressék, s így magán, – családi és politikai – társadalmi életükben Krisztus tanúi és megjelenítsék őt mások előtt, küzdjenek az igazságos törvényekért a társadalomban, és a hit, a remény és a szeretet fényével világítva kovászként járuljanak hozzá a világ megszenteléséhez”.

 A Görögkatolikus Egyház egyházi és világi közösségei egyaránt nagyon sokat szenvedtek a kommunizmus időszakában, görögkatolikus közösségünk nagyon sok hitvallót és vértanút – Boldog Romzsa Tódor püspök, Boldog Gojdics Péter Pál püspök, Boldog Hopko Bazil püspök, Orosz Péter püspök – adott az egyetemes keresztény világnak, ezen örökség megőrizését és a világ közvéleménye, különösen az ifjúság felé történő bemutatását küldetésünknek tartjuk.

Felelősséget érzünk a határon túli magyar görögkatolikus közösség jövőjének alakulásáért, kulturális örökségük megőrzéséért és ezt tevékenységünk folyamán is elő kívánjuk mozdítani.

Nagy jelentőségűnek tartjuk a magyar és ruszin nép közötti testvéri kapcsolatot, valamint minden más nemzetiségi közösséggel való szolidáris kapcsolatot, melynek alapja és kovásza a Görögkatolikus Egyház öröksége, és feladatunknak tartjuk e kapcsolat erősítését, az ehhez kapcsolódó történelmi-kulturális-egyházi örökség bemutatása támogatását. Az Egyesület, hasonlóan felelős módon támogatja a görögkatolikus egyházunkhoz kötődő egyéb nemzetiségekkel való kapcsolatot.

Kiemelt feladatunknak tartjuk a kisfalvak görögkatolikus közösségei örökségének megtartását és bemutatását, valamint a szórványban élő görögkatolikus közösség megerősítését az egész magyar nemzet épülését szolgálva.

Ezeket az értékeket jelenítjük meg azokban a társadalmi feladatokban, amelyeket az Egyesület felvállal,  az egyik kiemelkedő ilyen feladatunk, hogy 2016. január 1-e óta Egyesületünk látja el a Szabolcs – Szatmár – Bereg Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ feladatát.

  1. július 1. óta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei CSEÖH feladatokat is a Hierotheosz Egyesület látja el.

 

Civil Információs Centrum Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

 

A Miniszterelnökséggel szakmai együttműködési megállapodás keretében Civil Információs Centrumot Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Hierotheosz Egyesület működteti 2016. január 1-étől, mely annak a munkának a visszaigazolása, melyet az Egyesület 2012 óta végez, egyben új kihívást és szervezetünk tevékenységének bővítését is jelenti ez a cím.

A Szabolcs – Szatmár – Bereg Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ működtetése során célunk, hogy az általunk nyújtott szolgáltatásokkal szakmai támogatást nyújtsunk a megye területén működő civil szervezetek működéséhez, segítve fenntartásukat, és elősegítve az állami támogatások felhasználását.

Egy ilyen nagy kiterjedésű és sok településből álló megyében kiemelt célunk, hogy a megye minden a civil életben tevékenykedő polgára számára egyaránt elérhető legyen ezen szolgáltatások köre és aktív részese tudjon lenni ennek a civil kapcsolati hálónak.

A megye területén jelenleg együttműködünk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Váregyei Kormányhivatallal, a Szabolcs-Szatmár- Bereg Vármegyei Önkormányzattal, 115 önkormányzattal (11 járásszékhellyel, 19 várossal, 96 községgel), 84 civil szervezettel és 5 vállalkozással.

A Civil Információs Centrum ezen szakmai célok érdekében a következő szolgáltatásokat kívánja biztosítani a megyében működő civil szervezeteknek, számos a civileket leginkább érintő kérdésben tanácsadást biztosít (jogi, közhasznúsági, pályázati, társadalmi felelősségvállalással, forrásteremtési, pénzügyi, könyvviteli és adózási). Képzések, kistérségi szintű megjelenések (rendezvények, információs partnerségi napok) szervezése a közfeladatot ellátó civil szolgáltatókkal való együttműködés, a vállalkozói, civil és közszféra közötti párbeszédet erősítő programok működtetése, civil érdekvédelmi fórumok szervezése, mind a civil szektor fejlesztését, a kapcsolati háló és a széles körű partnerségek erősödését szolgálja.

Kiemelt feladatunk a megye földrajzi és kulturális sajátosságai alapján is a magyar-külhoni magyar partnerségi civil kapcsolatok erősítése, a határ két oldalán tevékenykedő civil szervezetek közötti hatékony kapcsolati kiépítése.

A Civil Információs Centrum által végzett tanácsadások, képzések, rendezvények szervezésében és megtartásában több, mint 100 önkéntes működik közre, akik szerepe kiemelkedő a helyi kapcsolattartásban és a helyi események szervezésében.

22 helyen 16 szervezettel működünk együtt közfoglalkoztatás program keretében, amely nagy segítség a térségi feladatok ellátásában.

Irodánkban alapvető irodatechnikai és tájékoztató szolgáltatásokat is biztosítunk a civilek számára.

Honlapunk és rendszeresen megjelenő hírlevelünk tartalmazza a civil szektor számára legfontosabb információkat valamint a vármegyei civil szektor életéről szóló legfontosabb híreket.

 Háromhatár menti megyeként kiemelten fontosnak tartjuk a határon átívelő magyar – magyar civil együttműködés megerősítését, működtetését, számos határon átívelő civil együttműködési projekt létrehozásában vettünk részt az elmúlt években és ebből kiindulva ezt sikerült egy újabb – tágabb dimenzióba helyezni és továbblépni.

2015 óta fokozatosan a Szabolcs – Szatmár – Bereg Vármegyei CKSZKkezdeményezésére és helyi partnereink részvételével létrejött a  külhoni CIC partneri és irodahálózatunk, amely 2018. január 1-ével 7 erdélyi helyszínből, 1 kárpátaljai helyszínből és 1 felvidéki helyszínből áll, ezek a helyszínek a következők:

  • Beregszász: KMKSZ Ifjúsági szervezet
  • Nagykapos: Bodrung Polgári Társulás
  • Kolozsvár: Magyar Ifjúsági Értekezlet
  • Csíkszereda: Hargita Megyei Fiatal Gazdák
  • Marosvásárhely: MIET Egyesület
  • Székelyudvarhely: Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács
  • Sepsiszentgyörgy: Szentgyörgyi Ifjúsági Klub
  • Szatmárnémeti: Identitás Alapítvány
  • Nagyvárad: Vidéki Ifjúsági Szövetség

Célunk ezáltal, hogy a külhonban működő magyar civil szervezetekhez még közelebb vigyük a segítséget, az információt.

Ennek az ügynek egy külön online felületet is létrehoztunk a www.kulhonicic.hu honlapot

 

Nyitvatartási idő:

Hétfő: 8:00 – 16:30

Kedd: 8:00 – 16:30

Szerda: 8:00 – 16:30

Csütörtök: 8:00 – 16:30

Péntek: 8:00 – 14:00

Szombat: zárva

Vasárnap: zárva

 

Elérhetőség:

email cím: civilkozpontszszb@gmail.com

telefon: 42/311-324

 

Cím:

Hierotheosz Egyesület

4400 Nyíregyháza, Árok utca 41. 1/2.

 

Itthon, Fiatalon, Szülőföldön Ház

4522 Nyírtass, Kossuth utca 10.

 

Nyitvatartási idő:

Hétfő: 8:00 – 16:30

Kedd: 8:00 – 16:30

Szerda: 8:00 – 16:30

Csütörtök: 8:00 – 16:30

Péntek: 8:00 – 14:00

Szombat: zárva

Vasárnap: zárva